Bael

Wat doen wij voor u?
Bespreken van de uitvaart bij u thuis of bij ons op de zaak
Vervullen van alle formaliteiten
Verwittigen van de pastoor
Organisatie van drukwerk
Organisatie van de rouwmaaltijd
Berichtgeving van rouwadvertentie in de pers
Het aanbieden van natuurlijke en zijde bloemstukken
Aangifte van overlijden
Overbrengen en opbaren van uw dierbare in ons eigen rouwcentrum
Verzorgen van de rouwceremonie
Plaatsen van rouwkapel
Verkoop en plaatsing van grafzerken
Welke diensten en instellingen dienen door jullie verwittigd te worden?
Bank of spaarkas waar de overledene een rekening had
Pensioenen
Ziekenfonds
Werkgever
Gas‐, water‐, elektriciteits‐ en telefoonmaatschappij
Radio‐ en/of televisiedistributiemaatschappij
Auto‐ en motorverzekeringen
Verhuurmaatschappij
Aangifte van een nalatenschap binnen de 5 maand na overlijden, bij het kantoor van de Registratie en Domeinen van de laatste woonplaats van de overledene (eventueel met medewerkerking van notaris)