Bael

Voorafregeling

Wist u dat u zelf uw eigen begrafenis kan regelen? In een voorafregeling legt u, samen met ons uw eigen uitvaart vast. U kan zo precies omschrijven wat uw wensen zijn in verband met uw uitvaart. Alles wordt contractueel vastgelegd.

Voor alle veiligheid wordt gevraagd dat u een kopie van het contract bezorgt aan een vertrouwenspersoon, die kan ons dan verwittigen bij het overlijden. Zo wordt alles in het werk gesteld om de wensen van u optimaal uit te voeren.

Niet iedereen heeft zomaar het geld voor een verzorgde uitvaart klaarliggen. Om die reden kunnen wij u ook helpen bij de financiering van uw begrafenis. Zo vangt u voor uw nabestaanden de financiële schok van een overlijden op.

Betalingsmodaliteiten

U opent een spaarrekening op eigen naam die aangewend wordt om bij overlijden de begrafeniskosten te betalen. Het gestorte kapitaal wordt jaarlijks met intresten gekapitaliseerd, eventuele kostenstijgingen worden hierdoor opgevangen. Het gestorte kapitaal wordt bij overlijden en na uitvoering van de beschreven overeenkomst vrijgemaakt om de begrafeniskosten te betalen.

Wat kan u regelen bij ons ?
wijze van begraven of crematie
verloop van uw uitvaart
rouwtafel
drukwerk
grafsteen